P E T  -  S D S
Synopse Anfragen Kontakt

 

Announcement: From 1. 1. 2011 PET is taken over by:

NTG, Neue Technologien GmbH & Co. KG. See Kontakt


Physics Electronics Techniques                 Beam  Diagnostic  Systems

 

 

SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Software-Implementation

 

BERECHNUNGEN

Calculations

 

SYSTEMAUSLEGUNGEN

Design of Systems

 

MECHATRONIK

Mechatronics

 

HOCHVAKUUMTECHNIK

UHV Techniques

 

EXPERIMENTAUFBAUTEN

Experimental Setups


Ingenieur Büro Dr. Peter Strehl & Hubert Kraus GbR

Telefon: +49 (0) 6150-84114

Smetanaweg 6, D-64291 Darmstadt

Telefax: +49 (0) 6150-82028

Vertretungsberechtigte Gesellschafter: Dr. P. Strehl, H. Kraus

E-Mail: petdarmstadt@t-online.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§27a Umsatzsteuergesetz): DE 111685877

Internet: www.pet-sds.de

 

 Copyright (c) 2003 PET-Darmstadt (PS). Alle Rechte vorbehalten.

petdarmstadt@t-online.de